W dniu 4 maja br. w dzień Św. Floriana odszedł z naszych szeregów na wieczną służbę ks. prałat Konrad Kaczmarek, wieloletni kapelan strażaków Archidiecezji Poznańskiej. Msza Św. pogrzebowa odbędzie się w dniu 9 maja o godz. 11.00 w kościele farnym pw. Św. Małgorzaty w Gostyniu przy ul. Przy Farze. Po Mszy Św. uroczystości pogrzebowe odbędą się na cmentarzu parafialnym w Gostyniu przy ul. Jana Pawła II.

Śp. ks. prałat Konrad Kaczmarek

Urodził się 15 lutego 1928 r. w Krobi. Był jednym z trojga dzieci Franciszka i Stanisławy z domu Olejniczak. W latach 1933-1935 uczęszczał do ochronki sióstr elżbietanek, później do wybuchu wojny był uczniem szkoły podstawowej w Krobi. Należał w tym czasie do harcerstwa, jako ministrant służył do mszy św., był też członkiem Krucjaty Eucharystycznej. Podczas okupacji pracował w krawieckim zakładzie rodziców. Zaraz po zakończeniu wojny, 24 maja 1945 r., złożył egzamin czeladniczy w zawodzie krawieckim. W latach 1945-1949 uczęszczał do Gimnazjum i Liceum Ogólnokształcącego Ziemi Gostyńskiej w Gostyniu, gdzie 10 maja 1949 r. złożył egzamin dojrzałości. Wstąpił wtedy do Arcybiskupiego Seminarium Duchowego w Poznaniu, odbywając studia filozoficzne w Gnieźnie w latach 1949-1951 i teologiczne w Poznaniu od 1951 do 1955 r. Duszpasterską posługę pełnił w parafiach:
- Opalenica 1955-1957
- Kościan 1957-1964
- Radomicko 1964-1968
- Lubiń 1968-1972
- Kościan 1972-1973
- Mosina 1973-1981
- Leszno-Fara 1981-1997
- Gostyń (emerytura) 1997
Opieką duszpasterską objął społeczeństwo zrzeszone m.in. w Towarzystwie Miłośników Lwowa, Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej, Harcerzy (od 1994 r. w stopniu harcmistrza), strażaków, sybiraków, pszczelarzy, nauczycieli oraz emerytów i rencistów. Podczas okupacji w II wojnę światową mieszkał wraz z rodziną w domu Państwa Łagodzińskich na ul. Jutrosińskiej 4 w Krobi, gdzie wraz z dwójką kolegów w powale dachu ukrył sztandar hufca Związku Harcerstwa w Krobi. Od czasu do czasu wraz z przyjaciółmi sprawdzał stan sztandaru w celu prawidłowego jego przechowania do czasu zakończenia wojny. W dniu 24.05.1945 r. złożył przyrzeczenie harcerskie na przechowywany przez siebie sztandar. Za ujawnienie tego typu działalności groziła śmierć bądź obóz koncentracyjny.
Ksiądz Prałat Konrad Kaczmarek poza pracą duszpasterską na kolejnych parafiach angażował się aktywnie w życie różnych organizacji. Najbardziej jednak związała się z organizacjami mundurowymi takimi jak: harcerstwo, straż pożarna czy wojsko polskie. Szczególnym sentymentem darzył mundur strażacki, który w domu rodzinnym występował od najmłodszych lat życia ks. prałata. Pomimo, że jego życie oparło się ma powołaniu do kapłaństwa, zainteresowanie i sentyment do pożarnictwa pozostał. W parafiach w których pełnił posługę kapłańską utrzymywał stały kontakt ze strażakami z ochotniczych straży pożarnych, przez co znajdywał uznanie druhów za wsparcie duchowe w trudnej służbie pożarniczej. Od 1981 r. został przez arcybiskupa poznańskiego Jerzego Strobę powołany na duszpasterza strażaków archidiecezji poznańskiej. Jego zainteresowanie strażą pożarna zostało zauważone przez przełożonych ks. prałata jak i władze pożarnicze na których to wniosek Arcybiskup Metropolita Poznański mianował go w 1991 r. duszpasterzem strażaków województwa leszczyńskiego. Posługę tą sprawował do 31 grudnia 1999 r. do czasu reorganizacji administracyjnej kraju. Zmieniły się województwa i byłe woj. leszczyńskie weszło w skład woj. wielkopolskiego. Pomimo zmian administracyjnych ks. Kaczmarek nadal pozostawał związany ze strażakami, co zaowocowało mianowaniem go przez Arcybiskupa Metropolitę Poznańskiego z dniem 24 grudnia 2003 r. na Archidiecezjalnego Duszpasterza Strażaków. W swojej posłudze przez wiele lat dzielnie wspierał szczególnie strażaków powiatu gostyńskiego do roku 2011, gdy ze względu na stan zdrowia musiał zrezygnować z tej funkcji, jednakże w dalszym ciągu był kapelanem kadetów Szkoły Aspirantów PSP w Poznaniu, gdzie kształcili się w zawodzie strażaka m.in. mieszkańcy powiatu gostyńskiego.
Jego autorstwa ukazały się niżej wymienione opracowania opisujące działalność strażaków, ochotniczych straży pożarnych i zawodowych straży pożarnych na terenie powiatu gostyńskiego:
„Św. Florian i jego rycerze w Archidiecezji Poznańskiej” - Poznań 2005 r.,
„Echo roku jubileuszowego św. Floriana w Archidiecezji Poznańskiej” - Gostyń 2006 r.,
„Etos strażacki Bogu na chwałę – bliźniemu na ratunek” - Gostyń 2007 r.
W uznaniu swych zasług dla służby pożarniczej ks. prałat był wielokrotnie wyróżniany i odznaczony m.in.: Złotym Medalem za Zasługi dla Pożarnictwa, Złotym Znakiem Związku OSP, Medalem Honorowym im. B. Chomicza, Odznaka Semper Vigiliant, Złotym Krzyżem Zasługi. W 2014 r. został wyróżniony honorowym tytułem „Zasłużony dla Powiatu Gostyńskiego”.

Cześć Jego Pamięci.

 

Additional information