9.01.2019 r. w Szkole Podstawowej im. Jana Pawła II w Pępowie, Z-ca Komendanta Powiatowego PSP w Gostyniu mł. bryg. Michał Pohl spotkał się z kadrą nauczycielską szkoły na radzie pedagogicznej.

Podczas spotkania przedstawił i omówił w ramach ogólnopolskiej kampanii edukacyjno-informacyjnej Państwowej Straży Pożarnej "Czujka na straży Twojego bezpieczeństwa", zagadnienia związane z występowaniem zagrożeń w okresie grzewczym. Głównym tematem wystąpienia były zagrożenia związane z możliwością i przyczynami powstania pożarów w mieszkaniach, budynkach mieszkalnych jedno i wielorodzinnych w tym w szczególności niebezpieczeństwem wynikającym z zatrucia tlenkiem węgla - skrytym, podstępnym, cichym zabójcą, potocznie zwanym „CZADEM” .

Tekst: mł. bryg. M. Pohl, zdjęcia: Szkoła Podstawowa Pępowo

Additional information