Dane statystyczne dotyczące interwencji

jednostek ochrony przeciwpożarowej

na terenie powiatu gostyńskiego

Stan na dzień 11.09.2019 r.

 Rodzaj zdarzenia   2019  2018
 Pożary 123 86
 Miejscowe zagrożenia

428

524
 Alarmy fałszywe 31
23
 Razem

582

633

 

 

A N A L I Z A

sytuacji pożarowej i miejscowych zagrożeń

powstałych na terenie powiatu gostyńskiego

w 2018 r. - pobierz pdf

 

 

 

 

 

Additional information