Dane statystyczne dotyczące interwencji

jednostek ochrony przeciwpożarowej

na terenie powiatu gostyńskiego

Stan na dzień 24.02.2020 r.

 Rodzaj zdarzenia   2020  2019
 Pożary 22 18
 Miejscowe zagrożenia

52

32
 Alarmy fałszywe 5
1
 Razem

79

51

 

 

A N A L I Z A

sytuacji pożarowej i miejscowych zagrożeń

powstałych na terenie powiatu gostyńskiego

w 2018 r. - pobierz pdf

 

 

 

 

 

Additional information