Dane statystyczne dotyczące interwencji

jednostek ochrony przeciwpożarowej

na terenie powiatu gostyńskiego

Stan na dzień 21.07.2019 r.

 Rodzaj zdarzenia   2019  2018
 Pożary 93 65
 Miejscowe zagrożenia

219

284
 Alarmy fałszywe 22
17
 Razem

334

366

 

 

A N A L I Z A

sytuacji pożarowej i miejscowych zagrożeń

powstałych na terenie powiatu gostyńskiego

w 2018 r. - pobierz pdf

 

 

 

 

 

Additional information